VALIK AKTIMAALE aastatest 2005 – 2015

A SELECTION OF NUDES FROM 2005-2015

Suurelt vaatamiseks kliki pidil!
TANTS   –  DANCE.                                                                                2009, õli, akrüül, lõuend 90×66. Erakogu
TÜDRUK JA TRIIBUD   –   GIRL AND STRIPES.                      2011, akrüül, lõuend 90×70. Erakogu
HOMMIKUVALGUS   –    MORNING LIGHT.                                                                                2006, õli, lõuend, 60×90. Erakogu
TUUL   –   WIND.                                                                        2005, õli, lõuend 90×60. Erakogu.
PIKESEVALGUSES   –    IN THE SUNLIGHT.                                              2012, õli, lõuend. Erakogu.
EBAMUGAV ASEND   –  CONVENIENT POSITION.                                                              2015. õli, lõuend, 75×105.
AKT   –    NUDE.                                                                                               2006, õli, lõuend 86×75,. Erakogu.

MULLE on alati meeldinud maalida naisi. Noore naise nägu on ilus oma staatilisuses – nagu ilus asi, taim, loom. Juhul, kui ta ikka on ilus. See on ilu, mis varjab isiksust. Kui see hingestub, siis kõneleb selle läbi pigem Jumal. Jumal asub väljaspool isiksust. Vaimsus, karakter varjuvad ja murravad sellesse tee vaid ekstreemsetes olukordades, või siis väheste õnnelike (või õnnetute?) puhul. Seevastu on pidevalt väljendusrikas  noore naise keha. Juhul, kui on. Seal avaneb tärkav vaimsus, tema asendites ja liikumistes vibreerivad soovid ja ootused. Käed kuulutavad mõtteid. Maalida tema nägu – pigem siis juba ilusat vaasi lilledega. Kui huvituda temast kui inimesest, on õigem riietada ta lahti ja lugeda tema keha. Aastatega keha vaikib ja siis muutub hingestatuks ja väljendusrikkaks naise nägu. Kui muutub. Sellistes nägudes on eriline ilu. Matroonid, kuningannad. Mona Lisa puhul ei teki tahtmist mõtiskleda tema tagumiku võlu üle.  Muide, suurimaks kunstiks naise puhul on jõuda vaimsuseni näos ning säilitada see ka tuharates.

Mehe nägu saavutab väljendusrikkuse juba nooruses – juhul, kui üldse saavutab. Tema keha jääb seevastu tuimaks, ja seda surmani. Kui see keha midagi vahendab, siis paremal juhul otseütlevat ja nüansivaba macholikkust  ja seksuaalsust.  Kõnelev keha on vaid homodel.

Raamatust “Mees narrimüsiga”

.

I have always liked to paint women. The face of a young woman is beautiful in its staticity – like a beautiful thing, a plant, an animal. If she’s still beautiful. It is the beauty that hides the personality. When breathes in to life, God speaks. God is outside of personality. Spirituality, the character shelter and break into this only in extreme situations, or in the case of a few happy (or unhappy?) ones. In contrast, the body of a young woman is constantly expressive. If it is. An emerging spirituality is opening there, the desires and expectations that vibrate in its positions and movements. Hands announce thoughts. To paint her face – or rather an already beautiful vase with flowers. If you are interested in her as a person, it is better to undress her and read her body. Over the years, the body becomes silent and then the woman’s face becomes animated and expressive. If it changes. Such faces have a special beauty. Matrons, queens. In the case of Mona Lisa, nobody thinks about the charm of her ass. By the way, the greatest art for a woman is to reach spirituality in the face and maintain it also in the buttocks.

A man’s face achieves expressiveness already in his youth – if at all. His body, on the other hand, remains numb, until his death. If this body mediates something, it is, at best, outspoken and nuance-free machoism and sexuality. Only gay men have a talking body.

From the book “A Man with a Fool’s Hat”

.

2007nemad
NEMAD. 2007, akrüül, õli, lõuend 100×73 Erakogu.
2007tema
TEMA. 2007, akrüül, õli lõuend 100×73. Erakogu.