ELEKTRILÖÖK KASSI PAITAMISEST 2014 – 2016

ELECTRIC SHOCK FROM FONDING A CAT     2014- 2016

Suurelt vaatamiseks kliki pidil!
ELEKTILÖÖK KASSI PAITAMISEST    –    ELECTRIC SHOCK FROM FONDING A CAT.                                                                                                                             2016, õli, lõuend. 65×80. Erakogu.

Kõrvetused, näpistused, elektrilöögid… Me võime koguni nautida torkeid ja valu, kui need on vaid piisavalt nõrgad ja ei kesta kaua.

Tugev elektrilöök, kui ta ei tapa, teeb vihaseks. Vähetuntav elektrisärtsakas (näiteks kassi silitamisest) võib meid aga hetkeks viia erilisse ergastatud seisundisse, mis langetab eesriideid ning loob illusiooni, et oleme saanud aimu tõelisusest. Või ehk olemegi?

Taolisi hetki olen püüdnud koguda. Nendeks pole alati vaja kassi ega elektrit. Vahest aitab lühisest meis endis.

.

Burns, pinches, electric shocks … We can even enjoy stabs and pain if they are only weak enough and do not last long.

A strong electric shock, if he doesn’t kill, makes us angry. However, an unfamiliar electrical stimulus (such as stroking a cat) can momentarily lead us to a special state of excitement, which lowers the curtains and gives the illusion that we have an idea of reality. Or maybe we are?

I have tried to capture such moments. They do not always need a cat or electricity. Maybe a short circuit helps us.

.

DAAMID JA PUUVILJAD   –    LADIES AND FRUIT.                                                        2015, õli, lõuend 65×95

ERINEVAD HOIAKUD   –    DIFFERENT ATTITUDES.         2015, õli, lõuend 70×115

KOKKU SEOTUD   –    TOTAL CHAINED.                                2015. akrüül, õli, lõuend 115×70

PEATUMATU LIIKUMINE   –  UNINTERRUPTED MOVEMENTS.                                                2015, õli, lõuend 105×65

TEISEL POOL   –    ON THE OTHER SIDE 
2015, õli, lõuend 105×75.

ENESETEOSTUS   –    SELF – IMPLEMENTATION. 2016 õli, lõuend 150×61. Erakogu

PLAKS!                                                                                                                        2O15, õli, lõuend 80×95. Erakogu.

TRELLID   –    BARS.                                                                    2015, õli, lõuend 80×95

VARJUD ON INIMESTEST HUVITAVAMAD   –    SHADOWS ARE MORE INTERESTING TO PEOPLE                                                        2015, õli, lõuend 105×70

HÄMMASTAV SOOJUS   –    AMAZING HEAT.                      2015, akrüül lõuend 115×70

EI NÄE ENDAST MÖÖDA   –    CANNOT SEE BEHIND ITSELF.            2015, õli, lõuend. 101×100

OOTAB VALGUST   –    WAITING FOR LIGHT.                    2015, õli,lõuend 95×70

Eks me oota seda kõik – mõtlemata, et lisanduv valgus võiks meid pimestada.

  We all expect it – without thinking that the additional light could blind us.

VÄLJUB MÄÄRATLETUSE MAAILMAST   –    LEAVES THE WORLD OF DEFINITION.                                                                  2015, akrüül, õli,lõuend 100×80

KÄEULATUSES. 2013 akrüül, õli, lõuend.

RÜNNAK KAARDIMAJALE   –    ATTACK ON THE CARD HOUSE.                                                                    2017. akr. õli. 110×220 cm

.

Tihti me ei märka, et igavik, kust meid hõigatakse, võib olla vaid hall, värvitud paberist teatrikuliss. Kuid me tõttame sinnapoole.

.

Often we do not realize that the eternity from which we are called, can only be a gray, painted paper theatrical. But we’re rushing there.

 

Pöördu tagasi algusesse!